آرزو نخعی

کارشناسی ارشد کارآفرینی - دانشگاه تهران
درباره من

دانشجوی رشته کارآفرینی دانشگاه تهران هستم

یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)