جستجوی پیشرفته منابع

0

جزوه تبدیل لاپلاس


دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

نمونه سوال تجزیه و تحلیل


استاد ابوالمعالی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

جزوه انتگرال


دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

جزوه آمار توصیفی


استاد مریم صلاحی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

خلاصه درس فرمول های مشتق


دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

جزوه آمار


استاد خالدی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

جزوه آمار و احتمالات


استاد عرب زاده

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

0

کتاب جبر خطی مایکل اونان


دانشگاه دامغان

رشته ریاضی

سال 1395

5

آموزش word 2013


سال 1395

5

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد اول


دانشگاه دامغان

رشته علوم کامپیوتر

سال 1393

0

جزوه ریاضی ۱ استاد علی توسلی


استاد علی توسلی

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

سال 1395

0

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل


استاد گروه ریاضی

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)