جستجوی پیشرفته منابع

0

جزوه طراحی اجزاء 1


استاد سعید بهزادی پور

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

سال 1390

0

جزوه مدیریت بازاریابی


استاد دکتر امیر اخلاصی

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1395

0

کتاب استاتیک مریام


دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رشته مهندسی مکانیک

0

جزوه دینامک


استاد شاهرخ حسینی هاشمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته مهندسی مکانیک

0

پروژه ساختمان داده


رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1391

0

جزوه مدیریت مالی


استاد دکتر چیت سازان

دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

سال 1395

0

کتاب مدار الکتریکی 1


استاد محمدباقر علایی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

0

جزوه کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات


استاد دکتر سید فرهاد موسوی

دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

سال 1395

0

جزوه فارسی و دستور: فنون دستوری در زبان نگارشی


استاد ناهید زرین دست

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سال 1395

0

جزوه فارسی - مقررات و نکات خاص نگارشی


استاد ناهید زرین دست

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته زبان و ادبیات فارسی

سال 1395

0

اسلاید جزوه کاردانی شبکه به صورت اسلاید های پاورپوینت


استاد اسمعیل ظفر

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

0

جزوه مبانی کارآفرینی


استاد دکتر گلرد

دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

سال 1395

یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)