جستجوی پیشرفته منابع

0

جزوه ریاضی پیش استاد مهدی منتظری


استاد مهدی منتظری

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

0

جزوه کامل مهندسی نرم افزار 2


استاد مهدی زعفرانی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

0

جزوه مبانی الکترونیک دیجیتال


استاد آرمیتا فاطمی مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

0

پروژه درس مهندسی نرم افزار 2 با موضوع فروش بلیت اینترنتی قطار راه آهن


استاد مهدی زعفرانی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

0

جزوه مهندسی فناوری اطلاعات 2 استاد علیایی


استاد وهاب عطار علیایی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

0

جزوه معادلات دیفرانسیل


استاد مجید کریمی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

سال 1395

0

جزوه مدار منطقی


استاد فاتحی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1394

0

جزوه مبانی برنامه نویسی


استاد سپیده اکبری شادباد

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

0

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی


استاد علی جماعت

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1393

0

جزوه شبیه سازی سیستم های گسسته


استاد سیدمسگری

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

0

کتاب How to program JAVA - dietel dietel


رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

0

اسلاید مهندسی اینترنت


استاد احسان ملکیان

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)