اسلاید شناسایی مشتری

دانشگاه تهران

رشته مدیریت

سال 1394

منتشر شده در ۱۴ آبان ۱۳۹۵


یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)