کتاب جبر خطی هافمن

دانشگاه تهران

رشته مهندسی صنایع

منتشر شده در ۱۵ آذر ۱۳۹۵


جبر خطی هافمن(کنت هافمن-ری کنزی)

برای ارسال نظر وارد شو.
یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)