شایسته کاوسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)