مرتضی حسینی

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
درباره من

من عاشق رشته ام بودم و به همین خاطر جزوه هامو مرتب نگه داشتم

یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)