با یونش هدفمند و سریع آگهی دانشجویی ثبت کن!

نیازمندی‌های دانشجو‌یان کشور، آگهی کتاب دست دوم، آگهی همخونه و خوابگاه

دیگه به کتاب‌های ترم قبلت نیاز نداری و دنبال کتاب‌های جدید هستی!؟

دنبال خوابگاه و همخونه توی شهر و دانشگاه خودت می گردی !؟ همین حالا آگهی ثبت کن!

به دنبال آموزش و یا خدماتی مثل انجام پروژه و ترجمه و ... هستی!؟