تجارت الکترونیکی و برنامه ریزی منابع سازمان

دانشگاه : آزاد اسلامی تهران جنوب

شهر : تهران

نویسنده : مورل جی . شیلدز

انتشارات : ترمه

سال انتشار : 1392

قیمت : توافقی

انتشار : 5 ماه پیش