حسابداری صنعتی ۲

دانشگاه : آزاد اسلامی شهرری

شهر : تهران

نویسنده : جمشید اسکندری

انتشارات : حفیظ

سال انتشار : 1393

قیمت : 12،000 تومان

انتشار : 6 ماه پیش


حسابداری صنعتی ۲ تألیف:جمشید اسکندری چاپ بیست و نهم اصلا استفاده نشده