حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جورج توماس جلد اول

دانشگاه : صنعتی بیرجند

شهر : بیرجند

نویسنده : جورج توماس ، راس فینی

انتشارات : مرکز نشر دانشگاهی

سال انتشار : 1392

قیمت : 12،000 تومان

انتشار : 5 ماه پیش


کتاب در حد خیلیییییییی نو.فقط یک هفته خوندمش