فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک ویراست پنجم

دانشگاه : صنعتی بیرجند

شهر : بیرجند

نویسنده : رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت اس.کرین

انتشارات : علم و صنعت 110

سال انتشار : 1388

قیمت : توافقی

انتشار : 5 ماه پیش


انصافا تمیز نگهش داشتم.