فیزیک هالیدی جلد دوم (الکتریسیته و مغناطیس)

دانشگاه : آزاد اسلامی کرج

شهر : کرج

نویسنده : دیوید هالیدی، رابرت رزنیک

قیمت : 5،000 تومان

انتشار : 6 ماه پیش


کتاب فیزیک هالیدی جلد دوم که مناسب برای درس فیزیک 2 رشته های مهندسی هست