مدیریت بازاریابی بین المللی

دانشگاه : آزاد اسلامی تهران جنوب

شهر : تهران

نویسنده : حسن اسماعیل پور

انتشارات : نگاه دانش

سال انتشار : 1393

قیمت : توافقی

انتشار : 5 ماه پیش