پروژه کسر از خدمت سربازی

دانشگاه : تهران

شهر : تهران

رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

انتشار : 5 ماه پیش


یک پروژه کسر از خدمت در گرایش فیزیولوژی ورزش ثبت شده در پژوهشگاه فیزیولوژی ورزش دانشگاه بقیه الله با شماره ثبت و نامه آمده شروع به کار آماده فروش به واجدین و مشمولین می باشد . ساعات تماس 9 صبح الی 5 بعدازظهر-یامهدی