کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی

دانشگاه : آزاد اسلامی کرج

شهر : کرج

نویسنده : دکتر مسعود نیکوکار، دکتر فرزام گلگویی

انتشارات : انتشارات گسترش علوم پایه

سال انتشار : 1389

قیمت : 7،000 تومان

انتشار : 6 ماه پیش


کتاب ریاضیات پیش به همراه حل المسائل آن جفتش با هم ۷،۰۰۰ تومان تکی ۴،۰۰۰ تومان