کتاب طراحی سلف و ترانسفورماتور

دانشگاه : تهران

شهر : تهران

نویسنده : کوروش خلج منفرد-پیمان حقگویی

انتشارات : پیدار

سال انتشار : 1395

قیمت : 15،000 تومان

انتشار : 5 ماه پیش


این کتاب شامل سه فصل می‏باشد: فصل اول مربوط به مرور و یادآوری اصول الکترومغناطیس می‏باشد که در طراحی سلف و ترانسفورماتور به‏کار می‏آید. فصل دوم مربوط به طراحی سلف می‏باشد که در این فصل، آموزش طراحی انواع سلف‏های مبدل‏های سوئیچینگ، سلف‏های AC، سلف فیلتر ورودی و ترانسفورماتور فلای‏بک با روش‏های گوناگون و با مثال‏هایی کاربردی داده می‏شود. فصل سوم مربوط به طراحی ترانسفورماتورهای سوئیچینگ می‏باشد و در این فصل علاوه بر آموزش طراحی ترانسفورماتورهای سوئیچینگ، طراحی ترانسفورماتور جریان (CT) و ترانسفورماتور AC نیز آموزش داده می‏شود. کتاب شامل یک CD همراه نیز می‏باشد که در این CD تمامی اطلاعات طراحی موردنیاز مانند دیتاشیت انواع هسته ‏ها و مشخصات طراحی آنها، جدول سیم‏های لیتز، نرم ‏افزار طراحی سلف و ترانسفورماتور و … وجود دارد.