کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی

دانشگاه : آزاد اسلامی کرج

شهر : کرج

نویسنده : محمد مقاصدی, علی کسروی, کورش کریمی, داریوش کلوند

انتشارات : آذر باد

سال انتشار : 1390

قیمت : 4،000 تومان

انتشار : 6 ماه پیش