کتاب معادلات دیفرانسیل ناصر عزیزی

دانشگاه : آزاد اسلامی کرج

شهر : کرج

نویسنده : ناصر عزیزی، اسماعیل یوسفی

انتشارات : هیمه

سال انتشار : 1394

قیمت : 8،000 تومان

انتشار : 6 ماه پیش


چاپ سوم، کتابی که سوالات معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد کرج از روی اون رح میشه