جستجوی پیشرفته منابع

اشتراک‌گذاری

من هم محتوای خودم رو برای کمک به دانشجویان، به اشتراک‌ می‌گذارم

4

جزوه مالیه عمومی


استاد حکیمی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1394

0

جزوه اقتصاد خرد 1 - (بخش دوم)


استاد بهمن صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1395

0

جزوه اقتصاد خرد 1 - (بخش اول)


استاد بهمن صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1395

0

جزوه حسابرسی 1


استاد سید ابراهیم مهدویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته حسابداری

سال 1395

0

جزوه حسابداری پیشرفته 2


استاد استاد سیاوش محمودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته حسابداری

سال 1394

0

نمونه سوال اصول حسابداري 1 تمرینات مسائل


استاد استاد خانم رنجبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته حسابداری

سال 1394

0

جزوه حسابداری دولتی 2


استاد استاد کوزه گر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1395

0

جزوه پول و ارز و بانکداری


استاد دکتر محمد علی دلدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1394

0

جزوه خرد 1


استاد استاد ابونوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1394

0

جزوه اقتصاد سنجی


استاد استاد آزاده محرابیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

سال 1394

0

جزوه اقتصاد سنجی به زبان ساده


استاد دكتر احمد جعفری صميمی

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته علوم اقتصادی

سال 1393

0

خلاصه درس خلاصه فیزیک 2


رشته مهندسی صنایع