جستجوی پیشرفته منابع

0

جزوه معادلات دیفرانسیل


استاد باقرپور

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

جزوه اقتصاد مهندسی


استاد دکتر باقرپور

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

مقاله بررسی میزان ذرات معلق ، آلاینده و پایش های زیست محیطی


دانشگاه هرمزگان

رشته مدیریت

سال 1394

0

جزوه مکانیک سیالات


استاد هجران فر

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

سال 1393

0

جزوه فیزیک 2


استاد کریمی پور

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

سال 1393

0

کتاب آموزش اصول گزارش نویسی


دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

سال 1395

0

نمونه سوال روش تحقیق


دانشگاه تهران

رشته روانشناسی

سال 1393

0

جزوه مدیریت شهری


استاد بیژن دادرس

دانشگاه اصفهان

رشته مدیریت

سال 1392

0

نمونه سوال کنکوری آمار و روش تحقیق


5

جزوه طراحی ساخت و نگهداری سیستم های مهندسی عمران


استاد منصور کمالی

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی عمران

سال 1395

0

جزوه آمار و احتمالات


استاد عربزاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی عمران

سال 1395

0

جزوه طراحی اجزاء


استاد دکتر صالح اکبرزاده و دکتر محسن بدرسمای

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1391