جستجوی پیشرفته منابع

اشتراک‌گذاری

من هم محتوای خودم رو برای کمک به دانشجویان، به اشتراک‌ می‌گذارم

0

آموزش عناوین پژوهشی پیشنهادی جهت پایان نامه های کارشناسی و ارشد


رشته مهندسی شهرسازی

0

آموزش روش LBCS


رشته مهندسی شهرسازی

0

کتاب برنامه نویسی gis


رشته مهندسی عمران

0

کتاب PostgreSQL for Data Architects


رشته مهندسی عمران

0

مقاله برسی مدیریت بحران ناشی از زلزله و نقش برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات ان با تاکید بر تجارت جهانی


دانشگاه تهران

رشته مهندسی عمران

0

مقاله بررسی علل اتلاف انرژی در سیستمهای گرمایشی و معرفی راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی


دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته معماری

0

مقاله بررسی سیر تحولات انگاره های شهرسازی قرن بیستم با محوریت توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی


رشته مهندسی شهرسازی

0

مقاله بررسی روشهای براورد و پیش بینی حمعیت استانهای کشور


رشته ریاضی

0

مقاله بررسی رشد شهرنشینی بر روند خاطره زدایی و هویت شهری در شهر های معاصر ایران


رشته مهندسی شهرسازی

0

مقاله برسی راهکار های مهندسی ترافیک در ایمن سازی معابر شهری با توجه به محدودیت های شهر سازی موجود و طرحهای


رشته مهندسی شهرسازی

سال 1390

0

مقاله بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصلدی پایدار شهری


رشته مهندسی شهرسازی

0

مقاله بررسی اصول مدیریت و برنامه ریزی کاربردی در مدیریت بحران


رشته مهندسی شهرسازی

سال 1389