جستجوی پیشرفته منابع

اشتراک‌گذاری

من هم محتوای خودم رو برای کمک به دانشجویان، به اشتراک‌ می‌گذارم

0

جزوه آموزش فوتوشاپ


استاد فلاح

دانشگاه فرهنگیان

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1395

0

جزوه مبانی برنامه نویسی به زبان پایتون


استاد احسان عطایی

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1394

4

مقاله توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی در قالب رویکرد(TOD)


استاد محمد حسین شریف زادگان

دانشگاه شهید بهشتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

سال 1395

5

مقاله توسعه مبتنی بر سفر


استاد کامران ذکاوت

رشته مهندسی شهرسازی

سال 1395

0

مقاله الگوی برنامه ریزی در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی


استاد مهدی استادی جعفری

رشته اقتصاد حمل و نقل

سال 1395

0

مقاله نگاهی به فرصت ها و منافع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی


استاد حمید سیادت موسوی

دانشگاه شهید بهشتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

سال 1395

0

جزوه مکانیک سیالات


استاد دکتر داریوش باستانی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

سال 1395

0

جزوه ارتعاشات


استاد دکتر مرادی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

سال 1394

0

نمونه سوال آیین زندگی


استاد موحد نژاد

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1395

5

جزوه ترمودینامیک 2


استاد دکتر حسینی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

سال 1394

0

جزوه ترمودینامیک 1


استاد دکتر حسینی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

0

جزوه اندیشه 2


استاد صباغچی

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1394