جستجوی پیشرفته منابع

0

کتاب شیمی عمومی 1و2


دانشگاه علم و صنعت ایران

0

خلاصه درس کتاب اندیشه اسلامی 2


استاد نوشته ایت الله جعفر سبحانی

0

جزوه خواص فیزیکی 1


استاد دکتر کوکبی

دانشگاه صنعتی شریف

0

پروژه سیستم های الکترومکانیکی


استاد عید محمد جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مهندسی عمران

سال 1393

0

جزوه شرایط عمومی و خصوصی پیمانها


دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مهندسی عمران

سال 1395

0

جزوه قانون برگذاری مناقصات


دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مهندسی عمران

سال 1395

0

کتاب Dictionary of Marketing


رشته مدیریت

0

کتاب Learning the Ropes


رشته مدیریت

0

کتاب 400Must Have Words fot the TOEFL


رشته آموزش زبان انگلیسی

سال 1395

0

کتاب 504 با 1400 لغت


رشته آموزش زبان انگلیسی

سال 1395

0

نمونه سوال آزمون ریاضی سوم ابتدایی پایانی


سال 1395

0

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی


سال 1395