جستجوی پیشرفته منابع

اشتراک‌گذاری

من هم محتوای خودم رو برای کمک به دانشجویان، به اشتراک‌ می‌گذارم

0

جزوه سیستم های دینامیکی


استاد مرادی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

0

جزوه مقاومت مصالح


استاد فیروزبخش

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1394

0

جزوه مبانی برق


استاد دکتر امینی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

سال 1394

0

جزوه آیین زندگی


استاد موحد نژاد

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1394

0

جزوه مبانی برق 2


استاد روانچی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

جزوه ریاضی 1


استاد فنایی

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1394

0

جزوه مدار منطقی


استاد شعبانی

دانشگاه صنعتی شریف

سال 1393

5

جزوه مبدلهای الکترونیک قدرت توان بالا


استاد دکتر حسین ایمان عینی

دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

سال 1395

3

جزوه الکترونیک قدرت 1


استاد دکتر شاهرخ فرهنگی

دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

سال 1395

0

جزوه الکترومغناطیس


استاد احمدی بروجنی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

جزوه ترمودینامیک 1


استاد خراشه

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی شیمی

0

جزوه معادلات دیفرانسیل


استاد باقرپور

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

سال 1394