رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

استاد نقدزاده

سال 1395

تعداد صفحه 20

منتشر شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۵


توضیح کامل اجزای سیستم و سیکوریتی همراه با شکل در کنترل پنل

برای ارسال نظر وارد شو.