رشته مدیریت

استاد اکبر صادقوند

سال 1395

تعداد صفحه 39

منتشر شده در ۰۸ بهمن ۱۳۹۵


معرفی مدل قابلیت بلوغ کارکنان-یک فایل کاربردی برای رشته های مدیریت به خصوص در حوزه منابع انسانی

برای ارسال نظر وارد شو.