دانشگاه شیراز

رشته مدیریت

استاد دکتر باقری

سال 1392

تعداد صفحه 65

منتشر شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۵