اسلاید تحقیق در عملیات فصل1

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد ابراهیم رضایی نیک

سال 1395

تعداد صفحه 22

منتشر شده در ۲۰ آبان ۱۳۹۵