دانشگاه فرهنگیان

رشته مدیریت

استاد احمدی

سال 1395

تعداد صفحه 8

منتشر شده در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 1،500 تومان

سناریو براساس حل مساله

برای ارسال نظر وارد شو.