دانشگاه تهران

رشته مدیریت

سال 1394

تعداد صفحه 220

منتشر شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۵


مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران شامل سرفصل های: آشنایی با تاریخچه HRM و آشنایی با وظایف اساسی مدیران منابع انسانی و آشنایی با اجرا و چگونگی وظایف فوق است.

برای ارسال نظر وارد شو.