دانشگاه علامه طباطبایی

رشته مدیریت

استاد محمود محمدیان

تعداد صفحه 50

منتشر شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۵


این فایل مباحثی همچون: برندیگ برای مدیران، مفهوم برند در فرهنگ عامه، مفهوم واژه ای و دانشگاهی برند، مفهوم گسترده برند

برای ارسال نظر وارد شو.