دانشگاه تهران

رشته مدیریت

سال 1394

تعداد صفحه 53

منتشر شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۵


مفاهیمی همچون: برنامه ریزی و کنترل مباحث مالی، مدیریت حساب های مالی، بودجه و ...

برای ارسال نظر وارد شو.