دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته معماری

استاد سرکار خانم ملکی

سال 1392

تعداد صفحه 155

منتشر شده در ۳۰ آذر ۱۳۹۵


قیمت 25،000 تومان

روستای امامه در موقعیت 35 درجه و 54 دقیقه و 2/22 ثانیه عرض جغرافیایی و 51 درجه و 35 دقیقه و6/14 ثانیه طول جغرافیایی و ارتفاع آن 2234 متر از سطح دریا واقع شده است.
این روستا به لحاظ کوهستانی بودن از یک آب و هوای معتدل در تابستان و هوای سرد و یخبندان در زمستان برخوردار است.
هم اکنون جمعیت امامه حدود 341 خانواراست که 150 خانوار به صورت دائم ساکن هستند.از چهار دهه گذشته که مهاجرت از روستا به شهرها به اوج خود رسیده بود ،تعدادی از اهالی به شهرهای مجاور از قبیل تهران مهاجرت کردند.البته این مهاجرت ها فصلی بوده به گونه ای که در تابستان برای استفاده از آب و هوا و رسیدگی به زمینهای کشاورزی به امامه می آیند و با بازشدن مدارس به شهر می روند...

برای ارسال نظر وارد شو.