دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

رشته مهندسی صنایع

استاد مانی شریفی

سال 1394

تعداد صفحه 112

منتشر شده در ۰۵ دی ۱۳۹۵


جزوه کامل تایپ شده آمار مهندسی به همراه نمونه سوال شامل:
متغیر تصادفی نرمال، دیگر متغیر های تصادفی، برآورد نقطه ای، فواصل اطمینان، آزمون فرض، تحلیل واریانس، رگرسیون و ...

برای ارسال نظر وارد شو.