دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر حسن موسوی

سال 1390

تعداد صفحه 13

منتشر شده در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵


با تشکر از مهندس علی نصر برای جمع آوری این جزوه

برای ارسال نظر وارد شو.