دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

استاد استاد حسن موسوی

سال 1388

تعداد صفحه 13

منتشر شده در ۲۹ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 3،500 تومان

خلاصه‌ایی از استاتیک

برای ارسال نظر وارد شو.