دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد آزاده محرابیان

سال 1394

تعداد صفحه 94

منتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


قیمت 3،000 تومان

منابع:
اقتصاد سنجی گجراتی تالیف دکتر ابریشمی
اقتصاد سنجی و کاربرد آن تالیف دکتر کیانی
تمرین اقتصاد سنجی مهرآرا

برای ارسال نظر وارد شو.