جزوه اقتصاد 1 (خرد)

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد پریسا سپهروند

سال 1395

تعداد صفحه 21

منتشر شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۵