دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد سمیه پورحسن

سال 1395

تعداد صفحه 10

منتشر شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۵


برای ارسال نظر وارد شو.
مهدی خدامرادی در ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ گفته:
اصن به درد نمیخوره