دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

استاد دکتر شاهرخ فرهنگی

سال 1395

تعداد صفحه 327

منتشر شده در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 6،000 تومان

فصل اول:معرفی کلیدهای قدرت ماسفت و تشریح کامل اصول کاری مربوط به آن-فصل دوم: معرفی کلیدهای IGBTو تشریح کامل اصول کاری مربوط به آن-فصل سوم: طراحی ادوات مغناطیسی سلف و ترانسفورماتورهای فرکانس بالا و سوییچینگ-فصل چهارم: معرفی و تشریح انواع توپولوژی های مبدلهای DC به DC-فصل پنجم: معرفی و تشریح اصول کاری اینورترهای منبع ولتاژی و روشهای کنترل و مدولاسیون آنها-فصل ششم:معرفی و تشریح اصول کاری اینورترهای منبع جریانی و روشهای کنترل و مدولاسیون آنهافصل هفتم: معرفی اصول کاری مبدلهای رزونانسی-فصل آخر: تشریح عملکرد مبدلهای AC به AC و اصول کاری آنها

برای ارسال نظر وارد شو.