دانشگاه آموزش عالی صالحان قائم شهر

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

استاد براتی

سال 1395

تعداد صفحه 221

منتشر شده در ۲۴ آذر ۱۳۹۵


برای ارسال نظر وارد شو.
حسام الدین طهرانی در ۲۶ آذر ۱۳۹۵ گفته:
ISMS داره بازار کار پیدا میکنه ها. خیلی محتوا با کیفیت بود ممنون مهندس