دانشگاه تهران

رشته مهندسی مکانیک

استاد نوروزی

سال 1395

تعداد صفحه 31

منتشر شده در ۰۵ آبان ۱۳۹۵


این جزوه توسط علی رمضانی از دانشجویان دانشگاه تهران در تلگرام قرار داده شده بود

برای ارسال نظر وارد شو.