جزوه برنامه ریزی استراتژیک

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد لشکر بلوکی

سال 1395

تعداد صفحه 39

منتشر شده در ۰۵ آبان ۱۳۹۵


این جزوه در تلگرام قرار داده شده بود و ما آن را حمع آوری و تصحیح کردیم

برای ارسال نظر وارد شو.