دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد لشکر بلوکی

سال 1395

تعداد صفحه 39

منتشر شده در ۰۵ آبان ۱۳۹۵


این جزوه در تلگرام قرار داده شده بود و ما آن را حمع آوری و تصحیح کردیم

برای ارسال نظر وارد شو.