جزوه تئوری های سازمان

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد دکتر فیض بخش

سال 1393

تعداد صفحه 47

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و مهدی حبیبی که این جزوه به همت او گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.