جزوه ترمودینامیک 2

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر حسینی

سال 1394

تعداد صفحه 150

منتشر شده در ۲۵ بهمن ۱۳۹۵