جزوه تکنیک های نوین مدیریت و روابط عمومی ارتباطات

رشته مدیریت

استاد علی خویه

تعداد صفحه 80

منتشر شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۵