دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته علوم اقتصادی

استاد دكتر احمد جعفری صميمی

سال 1393

تعداد صفحه 61

منتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


قیمت 1،000 تومان

برگرفته و خلاصه شده کتاب خود استاد
مبانی اقتصاد سنجی
احمد جعفری صمیمی

برای ارسال نظر وارد شو.