دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رشته معماری داخلی

استاد دکتر شهاب الدین ضیاء الحق

سال 1395

تعداد صفحه 27

منتشر شده در ۰۴ اردیهشت ۱۳۹۶


این جزوه با قلم ریز تایپ شده و ضمن شامل بودن تمام جزئیات، کلیه فرمول های محاسباتی را در انتهای خود دارا میباشد.

برای ارسال نظر وارد شو.