دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رشته معماری داخلی

استاد مهندس رضوان راسخ

سال 1395

تعداد صفحه 30

منتشر شده در ۰۴ اردیهشت ۱۳۹۶


درباره سقف ها و پی ها و ... توضیحات کاملی ارائه شده، قدری غلط املایی دارد این نسخه از جزوه

برای ارسال نظر وارد شو.